Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website, genoemde prijzen, gelinkte documenten en de daarin opgenomen teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Spiriffree is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van ‘copy paste’, druk, downloaden, klonen of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De gebruikte foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieërd of overgenomen.

Privacy

Spiritfree gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw privacy is gewaarborgd. E-mail- en contactgegevens zullen nimmer met derden worden gedeeld.
Spiritfree kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Spiritfree , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Spiritfree verstrekt.
Spiritfree  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres
WAAROM Spiritfree DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Spiritfree verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Spiritfree uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
HOE LANG SPIRITFREE GEGEVENS BEWAART
Spiritfree bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
Spiritfree verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Privacyverklaring
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Spiritfree worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Spiritfree  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
Spiritfree maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Spiritfree bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Spiritfree te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Spiritfree  heeft hier geen invloed op.
Spiritfree heeft Google geen toestemming gegeven om via Spiritfree verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar post@spiritfree.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Spiritfree neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Spiritfree maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Spiritfree verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via post@spiritfree.nl.