WERKKOSTEN REGELING STOELMASSAGE

Fiscaal voordeel stoelmassage

Wist je dat een zieke werknemer ± € 230 per dag kost?

Vandaag de dag is het steeds belangrijker om werknemers een prettige, gezonde werkplek aan te bieden.

Het mooie is dat stoelmassage, mits op regelmatige basis gegeven, kan bijdragen tot het bewust worden van je lichaam. Hierdoor merk je sneller waar je aandachtspunten zitten.

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle organisaties verplicht. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt.
Hierin is ook de verstrekking van stoelmassages/bedrijfsmassages opgenomen. Kortom, een goede reden om dit aan uw personeel aan te bieden.

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling brengt ingrijpende veranderingen met zich mee.
In deze regeling mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen.
Aanvankelijk moest je dit per werknemer bijhouden. Dit is niet meer nodig. Tegenwoordig kan dit bedrijfsbreed.

Kortom, de belastingdienst stimuleert werkgevers om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers. Stoelmassages/bedrijfsmassages maken hiervan deel uit.

Stoelmassages behoren als arbo voorziening tot de ‘nihil’ waardering.
Dwz. dat de stoelmassages, mits er aan de voorwaarden van de belastingdienst wordt voldaan, onbeperkt kunnen worden vergoedt. Zonder dat dit ten koste gaat van de 1,2% ruimte.

De voorwaarden zijn:

 

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De massage vindt tijdens werktijd op de werkplek plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.
  • Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt. Echter gaan ze dan wel ten koste van de 1,2% ruimte in de werkkostenregeling.

Dus wat houd je tegen? Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende offerte.